Загальна характеристика творчості Івана Багряного

Творчість письменника розпочалася з коротенької заяви моло­дого поета, з початкового визначення ним ще у 1929 р. власної ролі в лукавій грі, накинутій Україні тоталітарною системою: «Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею. І сьогодні я цього найбільше хочу». Це й вия­вило стиль письменника, який тяжіє до яскравого романтич­ного забарвлення (незвичайний герой у незвичайних обставинах). Багряний часто використовує елементи пригодницького жанру. Його сюжети далекі від сентиментальності, вони напружені, дина­мічні. Часто автор використовує публіцистичні відступи, роздуми, що пояснюють авторську позицію, звертають увагу на ідейне спря­мування твору. Людину І. Багряний показує не жертвою, котра згоріла в пеклі тоталітаризму, а героєм, який утілює в собі весь український нескорений народ. Романтик Іван Багряний саме таким мріяв бачити своїх співвітчизників. Про це він неодно­разово писав у своїх статтях, говорив у виступах. Саме в цьому вбачав запоруку перемоги й світле майбутнє свого народу, у що митець беззаперечно вірив.

Сейчас смотрят:


Первая постановка пьесы Чехова «Вишневый сад» не была понята зрителями. Актеры пытались сыграть драму. Этим они нарушили авторский замысел, ведь Чехов точно обозначил жанр своего произведения – комеди
М. Горький вошел в русскую литературу в 90-х годах XIX века и сразу же вызвал большой интерес у читателей. Богатый личный опыт странствий по Руси дал писателю обильный материал для его произведений. У
Один из величайших мировых писателей и публицистов, Даниель Дефо, он же считается основателем английской литературы и такого его жанра, как роман, родился в далеком 1660-м году в Лондоне. Семья Дефо б
Творчість Богдана-Ігоря Антонина безумовно не належить до найвищих зразків імпресіоністичної традиції в українській поезії. Після багатьох літературознавчих дискусій його творчість так і не була остат