Загальна характеристика творчості Івана Багряного

Творчість письменника розпочалася з коротенької заяви моло­дого поета, з початкового визначення ним ще у 1929 р. власної ролі в лукавій грі, накинутій Україні тоталітарною системою: «Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею. І сьогодні я цього найбільше хочу». Це й вия­вило стиль письменника, який тяжіє до яскравого романтич­ного забарвлення (незвичайний герой у незвичайних обставинах). Багряний часто використовує елементи пригодницького жанру. Його сюжети далекі від сентиментальності, вони напружені, дина­мічні. Часто автор використовує публіцистичні відступи, роздуми, що пояснюють авторську позицію, звертають увагу на ідейне спря­мування твору. Людину І. Багряний показує не жертвою, котра згоріла в пеклі тоталітаризму, а героєм, який утілює в собі весь український нескорений народ. Романтик Іван Багряний саме таким мріяв бачити своїх співвітчизників. Про це він неодно­разово писав у своїх статтях, говорив у виступах. Саме в цьому вбачав запоруку перемоги й світле майбутнє свого народу, у що митець беззаперечно вірив.

Сейчас смотрят:


Настоящая литература является высоким искусством. В ней собраны накопленные многими поколениями людей нравственные, эстетические, философские, социальные ценности. Но литературные произведения не толь
В киноэпопее «Освобождение» взяты пять этапов Великой Отечественной войны, пять сражений, в которых Русская Армия одерживала одну за другой победы, приближавшие окончательный разгром системы гитлеризм
Послание — один из наиболее древних литературных жанров. Впервые он появился в творчестве античных поэтов: Горация, Овидия, Катулла. Время расцвета жанра послания — эпоха классицизма XVII—XVIII веков.
Прочитав рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» я задумался. Задумался над тем, что называется «вечным вопросом» – «Ради чего мы живём?». Перед нами разворачивается такая картина: человек, в