Загальна характеристика творчості Івана Багряного

Творчість письменника розпочалася з коротенької заяви моло­дого поета, з початкового визначення ним ще у 1929 р. власної ролі в лукавій грі, накинутій Україні тоталітарною системою: «Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею. І сьогодні я цього найбільше хочу». Це й вия­вило стиль письменника, який тяжіє до яскравого романтич­ного забарвлення (незвичайний герой у незвичайних обставинах). Багряний часто використовує елементи пригодницького жанру. Його сюжети далекі від сентиментальності, вони напружені, дина­мічні. Часто автор використовує публіцистичні відступи, роздуми, що пояснюють авторську позицію, звертають увагу на ідейне спря­мування твору. Людину І. Багряний показує не жертвою, котра згоріла в пеклі тоталітаризму, а героєм, який утілює в собі весь український нескорений народ. Романтик Іван Багряний саме таким мріяв бачити своїх співвітчизників. Про це він неодно­разово писав у своїх статтях, говорив у виступах. Саме в цьому вбачав запоруку перемоги й світле майбутнє свого народу, у що митець беззаперечно вірив.

Сейчас смотрят:


Михаил Булгаков — писатель с необычной судьбой: основная часть его литературного наследия стала известна читающему миру только четверть века спустя после его смерти. При этом последний его роман — "Ма
"Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт"... Строка, вырванная из рассказа Е. Замятина "Пещера", строка, оставшаяся где-то внутри, когда книга была уже прочитана и з
Человек оказывается вечно неудовлетворенным и внутренне не застывшим. Он не может, подобно природной стихии, пребывать в каком-то одном состоянии - покоя или бури. Закон его жизни - мятеж. Это единств
Моя бабушка живёт в Рязани. Этот город находится недалеко от нас, поэтому я уже не раз бывал у бабушки в гостях. Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, я гуляю с бабушкой по городу. Часто мы прих