Загальна характеристика творчості Івана Багряного

Творчість письменника розпочалася з коротенької заяви моло­дого поета, з початкового визначення ним ще у 1929 р. власної ролі в лукавій грі, накинутій Україні тоталітарною системою: «Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею. І сьогодні я цього найбільше хочу». Це й вия­вило стиль письменника, який тяжіє до яскравого романтич­ного забарвлення (незвичайний герой у незвичайних обставинах). Багряний часто використовує елементи пригодницького жанру. Його сюжети далекі від сентиментальності, вони напружені, дина­мічні. Часто автор використовує публіцистичні відступи, роздуми, що пояснюють авторську позицію, звертають увагу на ідейне спря­мування твору. Людину І. Багряний показує не жертвою, котра згоріла в пеклі тоталітаризму, а героєм, який утілює в собі весь український нескорений народ. Романтик Іван Багряний саме таким мріяв бачити своїх співвітчизників. Про це він неодно­разово писав у своїх статтях, говорив у виступах. Саме в цьому вбачав запоруку перемоги й світле майбутнє свого народу, у що митець беззаперечно вірив.

Сейчас смотрят:


Сочинение-рассказ. Мой отдых летом Лето ... Прекрасная пора. И я всегда с нетерпением жду его. Летом я помогал бабушке в огороде и дедушке на пасеке. Когда я заканчивал работу дома, то выходил на ул
Уильям ШекспирГамлетТрагическая история о Гамлете, принце датскомПлощадь перед замком в Эльсиноре. На страже Марцелл и Бернард, датские офицеры. К ним позднее присоединяется Горацио, ученый друг Гамле
Десять лет Лев Николаевич Толстой работал над романом “Воскресение”. Критики называли его самым зрелым произведением писателя. Толчком к написанию романа послужил рассказ прокурора А. Ф. Кони об обман
В своем романе «Поднятая целина» Шолохов с большим художественным мастерством и достоверностью описывает события, происходящие в России в 30-е годы. Писатель не боится спорных тем, он изображает как п