Загальна характеристика творчості Івана Багряного

Творчість письменника розпочалася з коротенької заяви моло­дого поета, з початкового визначення ним ще у 1929 р. власної ролі в лукавій грі, накинутій Україні тоталітарною системою: «Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею. І сьогодні я цього найбільше хочу». Це й вия­вило стиль письменника, який тяжіє до яскравого романтич­ного забарвлення (незвичайний герой у незвичайних обставинах). Багряний часто використовує елементи пригодницького жанру. Його сюжети далекі від сентиментальності, вони напружені, дина­мічні. Часто автор використовує публіцистичні відступи, роздуми, що пояснюють авторську позицію, звертають увагу на ідейне спря­мування твору. Людину І. Багряний показує не жертвою, котра згоріла в пеклі тоталітаризму, а героєм, який утілює в собі весь український нескорений народ. Романтик Іван Багряний саме таким мріяв бачити своїх співвітчизників. Про це він неодно­разово писав у своїх статтях, говорив у виступах. Саме в цьому вбачав запоруку перемоги й світле майбутнє свого народу, у що митець беззаперечно вірив.

Сейчас смотрят:


Об осени часто говорят: художник-осень. Всего за несколько дней осень: "перекрашивает" пейзаж. Раньше лес был зеленым, но пришла осень и изменила зеленый на множество цветов и оттенков. Каждая порода
“...Зачем я жил? для какой цели     я родился ?. .А, верно, она существовала,     и, верно, было мне назначение высокое,     потому что я чувствую в душе мой силы     необъятные...” М.Ю.Лермонтов     
Александра Сергеевича Пушкина по праву можно считать величайшим русским поэтом, который открыл золотую страницу в истории русской литературы.     Его лирика многотемна и многогранна, но любовь и дружб
О дар небес благословенный, Источник всех великих дел, О вольность, вольность, дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел. А. Радищев Ни один автор XVIII века не был так проникнут идеей отрицания, к